Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Thumbnail

Změna školného

2. 7. 2021

Vážení rodiče, věnujte prosím pozornost změně školného, které se mění na 470Kč měsíčně. Stravné zůstává stejné: 1394,-Kč. První platbu zasílejte na účet školky do 20.8. 2021. Školné neplatí děti, kterým bude 5 let do srpna 2021 – tzv. předškoláci. Předškolní děti mají vzdělávání povinné – od 8:00 do 12:00, nepřítomnost těchto dětí je potřeba omlouvat […]

Vyhodnocení sběru papíru

14. 6. 2021

Vážení rodiče, děkujeme Vám všem, kteří jste se s dětmi zapojili! Soutěž připravil Magistrát města Pardubic ve spolupráci se společností Služby města Pardubic a.s. a naše školka se ve sběru papíru umístila na 3.místě! Těší nás, nejen cena v hodnotě 2 000Kč, ale také vědomí, že pomáháme životnímu prostředí.

Rozloučení s předškoláky

Tradiční spaní ve školce pro předškoláky proběhne z pátku 18.6. na sobotu 19.6.2021. Pro děti bude připraven bohatý program úkolů, kvízů, vyrábění.

Rekonstrukce školní jídelny

Mateřská škola bude uzavřena z důvodu rekonstrukce od 28.6. do 31.8.2021.

Sportovní park Pardubice 2021

20. 5. 2021

Pojďme si zasportovat do Sportovního parku Pardudubice 2021. Koná se tradičně druhý srpnový týden, letos tedy od 7. do 15. srpna v oblíbeném parku Na Špici. Na sportovištích, na řekách i v parku se představí na 70 sportovních klubů z Pardubic a okolí. Sportovní park patří do rodiny Pardubických tahounů a posílil tak řady oblíbených, […]

Zrakový screening

19. 5. 2021

Zraková prevence v naší MŠ bude probíhat v úterý 25. května 2021 od 10.00 hod. V případě zájmu vyplňte formulář „Souhlasu se zrakovým screeningem“ a v den zrakové prevence přineste zdravotní průkaz Vašeho dítěte.Děkujeme

Zápis na rok 2021/2022

17. 5. 2021

10. – 14.5. proběhl na škole zápis dětí pro příští školní rok.Do 30 dnů zde bude zveřejněno pořadí přijatých dětí – v oddíle Zápis.

Sběr papíru

10. 5. 2021

Pojďte se zapojit do soutěže o sběr papíru! Naše školka je zapojena do soutěže ve sběru papíru, kterou pořádají Služby města Pardubice.Pomůžete každým, i malým příspěvkem. Papír můžete nosit průběžně k nám do garáže nebo ho přivézt  25. 5. 2021 od 7:00 do 26. 5. 13:30. kdy bude ke školce přistavěn velkoobjemový kontejner. Děkujeme za zapojení […]

Divadlo

7. 5. 2021

Ve středu k nám přijede divadélko Pernštýn zahrát pohádku. Za příznivého počasí divadlo proběhne venku na zahradě. Třída Koťat od 9:30 a třída Skřítků od 10:30.