Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Podpora výchovy a péče o děti v naší školce

Ve školním roce 2022/2023 jsme se znovu zapojili do evropského projektu Šablony IV. Cílem projektu je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy. Školní asistent bude vypomáhat v obou třídách podle aktuální situace a potřeby.

Podmínkou výkonu činnosti školního asistenta je splnění stejných kvalifikačních předpokladů, jako je u pozice asistent pedagoga v zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Kodex-skoly