Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Kroužek keramiky

Tento rok spolupracujeme s DDM Beta a zájemci mohou jednou za 14 dní si vyrobit krásné výrobky z hlíny. Práce děti velmi baví, mají radost z výsledků své práce. Výrobky si děti odnášejí domů, což je pro ně velká odměna.