Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 466 612 179

Koťata

Babí léto ve školce

Změna výše stravného od října 2020

Vážení rodiče, jak už jsme avizovali na rodičovské schůzce, z důvodu zdražování potravin jsme byli nuceni zvednout výši stravného, abychom mohli Vašim dětem nabízet kvalitní a pestrou stravu. Cena stravného je nyní 924,-Kč ( navýšení o 4,-Kč/den). Změnu výše zalohy prosím proveďte až v říjnu. Děkujeme.

Mimořádné opatření

Vážení rodiče, od 10.9.2020 lze do školky vstupovat pouze s rouškou. Toto nařízení se netýká pedagogů a dětí. Více se dočtete v příloze:

Střípky z prvních dnů

Maňáskové divadlo

V pondělí 14.9. od 10:15 se bude konat v naší školce divadélko. Všichni se už těšíme na pohádky.

Rodičovské schůzky

Vážení a milí rodiče, zveme Vás na rodičovskou schůzku dne 3.9.od 16:30. Těší se na Vás kolektiv mateřské školky .

Oprava střechy

Vážení rodiče a návštěvníci naší školky, školka se dočkala opravy střechy a jsme za to velmi rádi. Práce to není jednoduchá, dělá se s šindelem a střecha je členitá. Práce budou pokračovat i v příštím týdnu, kdy bude zahájen provoz, možná i v září. Proto dbejte o svou osobní bezpečnost, s dětmi při odchodu bezprodleně […]

Nástup dítěte do MŠ

Adaptační období Naším cílem je, aby adaptační období, které slouží k ověření schopnosti dítěte přizpůsobit se podmínkám MŠ, proběhlo úspěšně a dítě mohlo dále pokračovat v pravidelné docházce do MŠ. Zejména 3-leté děti, které jsou poprvé odloučeny od rodičů mohou mít určité problémy (pláč, odmítání jídla…). Většinou to je jen zkouška nervů rodičů. Postupná adaptace je tím […]

Časopis Krajánek

Pardubický kraj si pro děti předškolního a mladšího školního věku připravil zábavný časopis – letní díl Krajánka Pardubického. Časopis k vytisknutí je vhodný kupříkladu do deštivých dnů nebo chvilek volna. Najdete v něm mnoho úkolů, básniček apod. Nabízíme Vám jej k libovolnému využití. Stáhnout si ho můžete na www.pardubickykraj.cz/krajanek

Doporučení odborníků pro snadný vstup dítěte do MŠ

Pro mnohé rodiče je dovršení třetího roku jejich dítěte významným obdobím. Nejen, že se rodič, který doposud trávil veškerý čas se svým potomkem, navrací do zaměstnání, ale i dítě je postaveno před novou skutečnost – nástupem do mateřské školy. Po několika letech domácí výchovy nastává čas, kdy dítě začíná objevovat vnější svět a chce se […]