Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Projekty

Ukliďme Česko

Jsme zapojeni do projektu Ukliďme Česko. Témata ochrany naší Země, odpadů, ochrany životního prostředí nám nejsou lhostejné a pravidelně s dětmi na toto téma hovoříme, vedeme je k vnímavosti a citlivosti k přírodě.

www.UklidmeCesko.cz

https://www.uklidmecesko.cz/images/logo/UklidmeCesko-logo-siroke-web.png

Celé Česko čte dětem

Podporujeme děti v touze po poznání, pěstujeme lásku ke knihám. Pravidelně doplňujeme třídní knihovničky a zařazujeme aktivity s příběhem, knihou.

Se Sokolem do života

Naše školka se připojuje k názoru, že je potřebné motivovat děti od útlého věku, aby měly rády pohyb. Proto se v nadcházejícím školním roce 2021/2022 zapojíme do komplexního programu, který vede Česká obec sokolská. Děti se během roku procvičí v přirozených cvičení, obratnosti, dovednosti s míčem apod.