Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Projekty

Dětský úsměv

Tento rok 2023/2024 je školka zapojena do projektu Dětský úsměv, který má za cíl zvýšit informovanost dětí o důležitosti ústní hygieny a o správné technice “čištění zubů”. Děti se naučí vybrat správný kartáček , zkouší čistit zuby na modelu, vidí, co se stane, když se zub nevyčistí správně. Dostanou pracovní sešit a kartáček.

Operační program Jan Amos Komenský

Cíl projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání, zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin
Registrační číslo projektu:
CZ.02.02/XX/00/22_002/0001583

Ukliďme Česko

Jsme zapojeni do projektu Ukliďme Česko. Témata ochrany naší Země, odpadů, ochrany životního prostředí nám nejsou lhostejné a pravidelně s dětmi na toto téma hovoříme, vedeme je k vnímavosti a citlivosti k přírodě.

www.UklidmeCesko.cz

https://www.uklidmecesko.cz/images/logo/UklidmeCesko-logo-siroke-web.png

Celé Česko čte dětem

Podporujeme děti v touze po poznání, pěstujeme lásku ke knihám. Pravidelně doplňujeme třídní knihovničky a zařazujeme aktivity s příběhem, knihou.

Se Sokolem do života

Naše školka se připojuje k názoru, že je potřebné motivovat děti od útlého věku, aby měly rády pohyb. Proto se v nadcházejícím školním roce 2021/2022 zapojíme do komplexního programu, který vede Česká obec sokolská. Děti se během roku procvičí v přirozených cvičení, obratnosti, dovednosti s míčem apod.