Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Projekty

Se Sokolem do života

Naše školka se připojuje k názoru, že je potřebné motivat děti od útlého věku, aby měly rády pohyb. Proto se v nadcházejícím školním roce 2021/2022 zapojíme do komplexního programu, který vede Česká obec sokolská. Děti se během roku procvičí v přirozených cvičení, obratnosti, dovednosti s míčem apod.