Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Odhlašování stravy

Rodiče mají možnost vyzvedávat děti po obědě, do ceny pak není započítána cena za odpolední svačinu (nutno nahlásit při příchodu dítěte do 8 hodin aktuálního dne).

Odhlašování ze stravy:

Doba stravování (orientační):

8.30 – 9.00 | dopolední svačina
11.30 – 12.30 | oběd
14.00 – 14.30 | odpolední svačina

Pitný režim: celodenně zajištěno – čistá voda a čaj (kromě pití k jídlu dle jídelníčku) – čas a množství dle potřeby dítěte ve třídě i na zahradě MŠ

Cena stravného:

Přesnídávka 9,-
Oběd 24,-
Svačina 9,-
Celkem: 42,- Kč/den

Záloha na stravné na 1 měsíc činí:

Ceelkem 924,- Kč

Ceny stravného zahrnují i náklady na pitný režim. Od ledna 2012 je obohacen pitný režim dětí o čistou vodu.

Kontrolu plateb stravného eviduje a zúčtovává 1x za pololetí: Radka Kratochvílová, vedoucí školní kuchyně. Kontakt: jidelna@mspcewintrova.cz