Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Odhlašování stravy

Rodiče mají možnost vyzvedávat děti po obědě, do ceny pak není započítána cena za odpolední svačinu (nutno nahlásit při příchodu dítěte do 7 hodin)

Odhlašování ze stravy:

Doba stravování (orientační):

8.30 – 9.00 | dopolední svačina
11.30 – 12.30 | oběd
14.00 – 14.30 | odpolední svačina

Pitný režim: celodenně zajištěno – čistá voda a čaj (kromě pití k jídlu dle jídelníčku) – čas a množství dle potřeby dítěte ve třídě i na zahradě MŠ

Cena stravného pro strávníky do 6 let na 1 den:

Přesnídávka 11,-
Oběd 29,-
Svačina 11,-
Celkem: 51,- Kč/den

Záloha na stravné na 1 měsíc činí:

Celkem 1020,- Kč

Cena stravného pro strávníky od 7 let na den:

Přesnídávka 11,-
Oběd 32,-
Svačina 11,-
Celkem: 54,- Kč/den
Celkem 1080,- Kč

Ceny stravného zahrnují i náklady na pitný režim. Součástí pitného režimu je čistá voda.

Kontrolu plateb stravného eviduje a zúčtovává 1x za pololetí: Lucie Němcová, vedoucí školní kuchyně. Kontakt: jidelna@mspcewintrova.cz