Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Režim dne

ČasAktivita
6:30-8:30Scházení dětí, hry dle výběru dětí
8:30-9:30Svačina, řízené činnosti
9:30-11:30Pobyt venku
11:30-14:30Oběd, odpočinek (předškoláci ve II.pololetí šk.r. – předškolní příprava)
14:30-16:30Svačina, volné hry