Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Aktivity pro všestranný rozvoj

Malujeme a říkáme si spolu:

Kolečko je hlavička pro maličkého ptáčka.
Pod hlavou je tělíčko – nehoň ptáčky kočičko.
Ocásek dám ještě dolů, zazpíváme něco spolu?
Dvě křídla až poletí, aby viděl na děti.
Co ti dáme do zobáčku? Pochutnej si trošku máčku!
Dvě očka – dvě tečičky. Jaké zpíváš písničky?
Přimalujem nožky dvě, může sedět na stromě.
V lesíčku žije ptáček, říkáme mu zpěváček.

Cvičíme se Sokolem

https://www.sesokolemdozivota.cz/ukazka-materialu

Časopis Krajánek

https://www.pardubickykraj.cz/krajanek

Tipy pro rozvoj oblasti předmatematické představy

Hry s hrací kostkou – V předškolním věku učte dítě hry s hrací kostkou. Nejdůležitější je, aby se dítě naučilo vnímat počet teček jako symbol. Velmi mu to urychlí hru a usnadní přechod do školy. Vidí-li na kostce pět teček, po čase se naučí, že je to pět, a nemusí jednotlivé tečky přepočítávat. K tomu však dojde jen pravidelným nácvikem.

Geometrické tvary – Nechte dítě skládat geometrické obrazce. Zpočátku ze dvou dílů, později z více.

Dětské peníze – Velmi užitečné jsou barevné dětské peníze, které mají na sobě nejen číslici, ale i počet teček.

Společné vaření – I vaření může posloužit jako příležitost pro nácvik matematických a předmatematických dovedností. Vážíte, porovnáváte, přidáváte, ubíráte. Připravujete potřebný počet misek, krájíte na poloviny, čtvrtiny, osminy. Používáte zcela přirozeně matematický slovník a dítě se ho při společné činnosti učí, rozumí mu a má z činností radost. Učení je jednodušší, pokud je dítě spokojené, je ve hře s partnerem a hra pro něj není „zkoušení“.

Třídění, řazení, porovnávání – Třiďte, porovnávejte a řaďte běžné věci v domácnosti i s dítětem. Třídit můžete prádlo, kolíčky, hrníčky a mnoho dalších předmětů.. Příkladem:“Dej na stůl čtyři hrníčky, pro každého jeden. Tatínkovi dej ten nejvyšší hrníček, mně ten široký a děti mají ty malé s obrázky.“

Tipy pro rozvoj sluchového vnímání

Básničky, říkadla – Chcete-li dítě podpořit v rozvoji sluchového vnímání, využijte kratší básničky s výraznými rýmy, doplněné obrázky.

 Hádanky – Děti hádanky milují, není třeba, aby byly nějak zvlášť obtížné. Volte spíše jednodušší. Velmi oblíbené jsou hádanky od Zuzany Pospíšilové.

Práce s intonací, rytmem, melodií a barvou hlasu – Například zakřič, zašeptej, řekni laskavě, řekni naštvaně, zazpívej, poznej náladu, se kterou ti to říkám.

Procvičování určování první hlásky ve slově – Pracujte s obrázky či pracovními listy. Říkat dětem pouze slova nestačí. Obrázky jim pomáhají, aby si mohly slovo lépe uvědomit a zaposlouchat se. Nejdříve volte slova s počátečními hláskami, které jsou výrazně jiné (např. ryba/žába, zuby/domy). Dítě po vás slovo opakuje (pokud nemá výraznou vadu výslovnosti) a zkouší se soustředit na začátek slova a poznat první hlásku. Některé děti zpočátku určují první slabiku slova. Což není špatně, časem se však snažte dosáhnout toho, že dítě pozná pouze první hlásku.

Rozpoznávání rýmů – Trénujte s dítětem rozpoznávání rýmů. Která slova se rýmují a která ne. Děti rády vytvářejí nesmyslná slova, u kterých se jim snáze podaří najít rým (bos – hos). Zpočátku jim to můžete tolerovat, později však dbejte na to, aby dítě vybíralo ze slov, která skutečně existují.

Rozvoj schopnosti naslouchat – Vyprávějte dítěti například krátký příběh, důležité je, aby vás dítě nepřerušovalo a sedělo na místě. Případně se jej můžete i zeptat, o čem příběh byl. Jedná se o velmi důležitou dovednost. Dítě však nepřetěžujte a volte vždy přiměřeně dlouhý příběh. Zvláště u neklidnějších dětí střídejte činnosti, tak, aby nebylo dítě příliš neklidné.

Rozvoj sluchové paměti – Zopakuj, co jsi slyšel. Může to být jedno slovo, později více slov, věta, básnička.

Tvrdé a měkké slabiky – Pokud má dítě obtíže v oblasti fonematického rozlišování a zaměňuje tvrdé a měkké slabiky, můžete využít tvrdou a měkkou věc (dřevěnou kostku a mycí houbu). Připravte si dopředu několik slov s měkkými a tvrdými slabikami a můžete začít. Na tvrdou kostku dítě sahá, když je ve slově tvrdá slabika, a na měkkou houbu, slyší-li měkkou slabiku. („“Co slyšíš ve slově budík? Na jakou věc sáhneš, na tvrdou, nebo na měkkou? Zopakuj slovo nahlas.““) Dítě vedeme, aby sáhlo na správný předmět a zopakovalo dané slovo správně.