Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Aktivity pro všestranný rozvoj

Časopis Krajánek

https://www.pardubickykraj.cz/krajanek

Tipy pro rozvoj oblasti předmatematické představy

Hry s hrací kostkou – V předškolním věku učte dítě hry s hrací kostkou. Nejdůležitější je, aby se dítě naučilo vnímat počet teček jako symbol. Velmi mu to urychlí hru a usnadní přechod do školy. Vidí-li na kostce pět teček, po čase se naučí, že je to pět, a nemusí jednotlivé tečky přepočítávat. K tomu však dojde jen pravidelným nácvikem.

Geometrické tvary – Nechte dítě skládat geometrické obrazce. Zpočátku ze dvou dílů, později z více.

Dětské peníze – Velmi užitečné jsou barevné dětské peníze, které mají na sobě nejen číslici, ale i počet teček.

Společné vaření – I vaření může posloužit jako příležitost pro nácvik matematických a předmatematických dovedností. Vážíte, porovnáváte, přidáváte, ubíráte. Připravujete potřebný počet misek, krájíte na poloviny, čtvrtiny, osminy. Používáte zcela přirozeně matematický slovník a dítě se ho při společné činnosti učí, rozumí mu a má z činností radost. Učení je jednodušší, pokud je dítě spokojené, je ve hře s partnerem a hra pro něj není „zkoušení“.

Třídění, řazení, porovnávání – Třiďte, porovnávejte a řaďte běžné věci v domácnosti i s dítětem. Třídit můžete prádlo, kolíčky, hrníčky a mnoho dalších předmětů.. Příkladem:“Dej na stůl čtyři hrníčky, pro každého jeden. Tatínkovi dej ten nejvyšší hrníček, mně ten široký a děti mají ty malé s obrázky.“