Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Akce MŠ

Opičky tančí

Ve školním roce 2022/2023 jsme začali pravidelně docházet do Domava dětí a mládeže Beta cvičit. Naši školku máme rádi, ale menší prostory nám neumožňují takový pohyb, jaký potřebujeme. Jsme moc rádi za tuto možnost!

Kurz lyžování

V zimě 2022 jsme ve spolupráci s organizací Skifanatic začali jezdit na lyže. Děti byly nadšené a věříme, že se tento kurz zařadí do pravidelných aktivit školky!

Letní slavnost

Máme rádi různé akce na školkové zahradě. Nejoblíbenější je zahradní slavnost, kde společně s rodiči se loučíme s předškoláky, tancujeme, jíme různé dobroty.

Výukové programy o zvířátkách

Pravidelně kromě zvířátek zveme různé odborníky k nám do školky. Jedním z nich je paní Kadlečková, která nám představila ještěry. Viděli jsme chameleona, ještěrky, gakony, agamu.

Polytechnická výchova – Stavitel města

V projektovém dni se děti seznámily s prací projektantů, pokusily se vytvořit plán města, podle kterého město i postavily. Učily se poznávat piktogramy a značky, nejtěžší bylo vzájemně si naslouchat a spolupracovat. Nakonec se práce vydařila a děti si odnesly cenné zkušenosti.

Projektový týden Celé Česko čte dětem

Naše školka se zapojila do 11. týdnu Celé Česko čte dětem. Tento týden byla ústředním tématem kniha. Vyprávěli jsme si příběhy z knih, děti si nosily své oblíbené knížky z domova, vytvářely barevná leporela, třída Skřítků navštívila knihovnu a zařídila pro školku průkazku pro výpůjčku knih. Přečíst dětem pohádky také přišly maminky za třídy Koťat. Děkujeme rodičům za spolupráci. Víme, že knížka je náš kamarád!

Masopust ve školce

Děti ze třídy Koťat a Skřítků se převlékly do originálních a veselých masek a užily si den v netradičním duchu. Některé děti by nejraději chodily takto převlečené každý den 🙂

Oslava svátku Martina

S dětmi jsme si povídali o legendě o plášti, zkoušeli jsme si tuto legendu zdramatizovat, zpívali jsme píseň o Martinovi.
S dětmi jsme přemýšleli, jak bychom mohli druhým pomoci a jak je obdarovat. Upekli jsme martinské rohlíčky a ve středu jsme šli po stopách svatého Martina. Vedl nás pomocí lucerniček po zahradě, kde si děti zkusily jízdu na koních a nakonec nás dovedl k pokladu plném rohlíčků. Všichni jsme si zazpívali a obdarovali se výbornými rohlíčky. Akce se podařila a také hezky propojila děti Skřítků a Koťat.

Výlet na Kočičí hrádek

Pečení brambor na Paletě

Výcvik psů na školní zahradě

Show s klaunem 


V polovině června navštívil naši školku zábavný klaun  a předvedl dětem krásnou show. Tančilo se, zpívalo i dovádělo. Nakonec si k sobě klaun volal předškoláky, kteří museli ukázat, co umí a pasoval je na školáky. Všechny děti pak od klauna dostaly nafouknutý balónek a s klaunem jsme se rozloučili společnou obří mašinkou, do které se zapojily všechny děti i paní učitelky a na písničku Jede jede mašinka se společně jezdilo po zahradě. Děkujeme za krásné dopoledne.