Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 466 612 179

Aktuality

Potvrzení o umístění dítěte v předškolním zařízení

Informujeme rodiče, že potvrzení o výši zaplaceného školkovného tzv. ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, za rok 2020 bude na Vaši žádost emailem připraveno na jednotlivých třídách. Školkovné může uplatnit jeden z rodičů, který žije s dítětem ve společně hospodařící domácnosti ve svém daňovém přiznání popř. u zaměstnavatele při ročním zúčtování daně.

Řád zlaté vařečky

Naše paní kuchařka Jaruška je náš poklad, vaří nám dobroty a na tváři ji zdobí úsměv a dobrá nálada. Moc jí děkujeme za její práci. S dětmi jsme jí udělili Řád zlaté vařečky.

Ptáčci v zimě

Zítra 12.1.2021 třída Skřítků navštíví program na zahradě Ekocentra Paleta na téma ptáčci v zimě – ptačí krmítka. Prosíme o teplé oblečení a obutí, aby bylo dětem fajn. Akce je na 45 minut, od 10:10.

Změna

Vážení rodiče, v úterý výjimečně děti budou spojené od 6:30 – 8:00 a od 14:30-16:30. Proto prosím dejte na tento čas dětem dvě čisté podepsané roušky. Děkujeme.

Prosba o součinnost

Vážení rodiče, chceme Vás požádat o součinnost při nastavení preventivních opatření v mateřské škole, a to z důvodu snahy maximálně možné eliminace rizik, které by mohly v případě objevení nákazy v mateřské škole nastat. Rádi bychom předcházeli situacím spojeným se zavíráním školky, případným personálním problémům spojeným se zajištěním chodu mateřské školy a v neposlední řadě i nepříjemnému testování malých dětí. Od […]

Veselé Vánoce 2020

Vánoční přání

Pod stromeček balík zdraví,vzácný poklad, jak se praví,lásku, štěstí, žádné hádky,spokojenost, hezké svátky,radost, úspěch, pevný kroka pak šťastný nový rok.Veselé Vánoce přeje kolektiv mateřské školy.

Vánoce ve školce

Vánoční týden probíhal v malém počtu dětí na třídě Koťat, přesto jsme si to s dětmi užily. Děti napsaly dopis Ježíškovi, jedly perníčky, zpívaly koledy, byli se podívat na ježíškovský vlak a Ježíšek jim také něco nadělil.

Andělská výzva

Oslava svátku sv. Martina

Vážení rodiče, zítra 11.11.2020 po osmé hodině čeká děti cesta po lucerničkách, budou vyhlížet Martina na bílém koni a možná bude nakonec překvapení od samotného svatého Martina. Prosíme, přiveďte své děti do 8. hodiny. Děkujeme.