Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Diagnostika i- Sophi

Pedagogická diagnostika

dovolte, abychom Vás informovali o nástroji iSophi, který ve školce využíváme.

Vytvořený nástroj iSophi Pedagogická diagnostika je určený pro práci učitele s dítětem. Je zaměřen na zjišťování úrovně dovedností dítěte ve 13 oblastech:

Grafomotorika
Předmatematické představy
Prostorová představivost
Časová orientace
Zrakové vnímání
Sluchové vnímání

Verbální myšlení
Sociální porozumění
Sebeobsluha
Jemná motorika
Hrubá motorika
Pozornost, Řeč

Jak to probíhá?

Děti mají připravené různé druhy úkolů, které plní formou hry. Paní učitelka je celou dobu přítomna a podporuje dítě při práci. Získané informace využije pro lepší zacílení vzdělávání. Naším cílem je kromě radosti ze hry a kamarádů také příprava na školu. A v tom je tato diagnostika velmi nápomocná.

Rádi Vám výsledky sdělíme. Pokud o ně budete mít zájem, kontaktujte třídní učitelky.