Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Platby

Platba úhrady za školné se každoročně mění, proto sledujte výši školného před Vaším zadáním trvalého příkazu.

Variabilní symbol pro platby, přidělený při nástupu do MŠ, zůstává dítěti po celou dobu docházky do MŠ.

Školné 2022/2023:  870, – Kč/měsíc 
(neplatí předškoláci ani děti s odkladem školní docházky)

Stravné:   od října 2022 1040,- Kč  (záloha – vyúčtování pololetně)

Stravné pro děti od 7 let 1140,- Kč (záloha – vyúčování pololetně)

Číslo účtu: 14736561/0100 + variabilní symbol dítěte

Celkovou částku je nutné uhradit do 20. dne v měsíci. Platí se vždy měsíc dopředu;první platbu zadejte v srpnu, poslední platbu v květnu.