Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Platby

Platba úhrady za školné se každoročně mění, proto sledujte výši školného před Vaším zadáním trvalého příkazu.

Variabilní symbol pro platby pro rok 2023 dostanou všechny děti nový v červnu 2023.

Školné 2023/2024:  720, – Kč/měsíc 
(neplatí předškoláci ani děti s odkladem školní docházky)

Stravné:   od září 2023 1020,- Kč  (záloha – vyúčtování pololetně)

Stravné pro děti od 7 let 1080,- Kč (záloha – vyúčování pololetně)

Číslo účtu: 131-770190277/0100 + variabilní symbol dítěte

Celkovou částku je nutné uhradit do 20. dne v měsíci. Platí se vždy měsíc dopředu;první platbu zadejte v srpnu, poslední platbu v květnu.

Kulturní fond

Rodiče platí dle počtu kulturních akcí, záloha je 500Kč na pololetí.

Č. účtu 14736561/0100 do zprávy napsat KF a jméno dítěte

Rodičovský fond

Slouží k financování výletů, společných akcí, dárečků pro děti k Mikulášovi, rozloučení s předškoláky apod. Platí se 500Kč na jeden rok.

Č. účtu 14736561/0100 do zprávy napsat RF a jméno dítěte