Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Kroužek angličtiny

Ve školním roce 2023/2024 budeme nabízet jako každoročně kroužek anglického jazyka.

Pravděpodobně zůstanou stejné časy i den jako tento školní rok,vše upřesníme v září 2022.

Kroužek vede zkušená učitelka a hudebnice Mgr. Helena Chaloupková, která je zároveň ředitelkou anglické školky Babymusic.

Více informací zde:

Babymuzic

plakat