Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Rozvíjíme řeč

Povídejte si

Pokládejte otevřené otázky, na které zná dítě odpovědi, ale nestačí jen ano/ne. Ideální jsou otázky o tom, co přes den dělaly, co se jim líbilo a proč nebo naopak proč se jim něco nelíbilo. Jednak je tak povzbudíte k mluvení, verbalizaci pocitů (což je pro děti hodně těžká disciplína), ale vytváříte spolu pouto, které s trochou štěstí přežije i pubertu.

Čtěte si

Tahle rada nikdy nezastará a čtení s rodiči nikdy nemůže nahradit televize nebo audioknihy. Čtení je ideální činnost pro rozvoj dětské fantazie a trénink pozornosti. Stačí pár minut denně a jednou za čas si s dítětem o knížce popovídat. Zeptejte se, jak si představuje princeznu, co se mu/jí v knížce líbilo a čas od času se ujistěte, že pochopilo celý děj a nic mu neuniklo.

Řeč se u dětí rozvíjí velmi individuálně a kromě osobnosti dítěte na ni mají vliv i sourozenci, přístup rodičů, ale třeba i pobyt v kolektivu. Pokud tedy stejně stará dcera kamarádky už mluví v celých větách, zatímco ta vaše zatím jen ukazuje a říká slova, není to důvod k poplachu. Zdravé děti se zpravidla během školky srovnají na podobnou úroveň. Rozhodně ale neuděláte chybu, když dítěti pomůžete rozvíjet slovní zásobu. Jeho start ve škole bude pak mnohem snazší i proto, že se vyhne stresu z toho, že něčemu nerozumí.

Čerpáno ze stránek:https://www.kvido.cz/cs/kviduv-blog/tri-tipy-na-rozvoj-reci-10498

CVIKY  PRO  ROZVÍJENÍ  POHYBLIVOSTI  MLUVIDEL:

Jazyk

Rty

Čelist

Měkké patro

Příklady cvičení vždy se zavřenými ústy (dítě by mělo při všech hravých cvičeních udržet ústa zavřená, by bylo měkké patro co nejvíce aktivováno)

DECHOVÁ CVIČENÍ

Cvičíme vdech a výdech

Cvičíme nádech nosem

Při výdechu ústy jsou rty nastaveny na hlásky A, O, U!

Foukáme: do pírka, větrníku, dalně, trávy z papíru, bublifuku, balónku, vaty, slánky (do vody), flétny, trubky, píšťalek, vody, zvířátek na vodě, na knot svíčky, na vlásky panenky, na srst kočičce, do ping-pongového míčku…

FONAČNÍ CVIČENÍ

https://cz.pinterest.com/pin/6825836922722527/

Zásady při procvičování:

Cvičení: