Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Voda pro Mír 2024

Naše děti se v březnu pod vedením pana asistenta Martina Dominika Hladíka zúčastnily charitativní akce, kterou pořádá UNICEF ke Světovému dni vody. Za namalované mandaly dětem přišlo poděkování a certifikát. Tímto moc děkujeme dětem a panu asistentovi za zapojení a podporu. Více informaci o podpoře naleznete na https://www.unicef.cz/voda-pro-mir/

Certifikat-Unicef-MS-Pardubice