Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Besídka ke Dni maminek

Společně s dětmi jsme pro maminky připravily dárečky a pásmo písniček a tanečků. Po představení následovaly dílničky, kde si děti společně s maminkami vyráběli dekorace z drátků, zkusili si ozdobit trička.