Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Doporučení odborníků pro snadný vstup dítěte do MŠ

Pro mnohé rodiče je dovršení třetího roku jejich dítěte významným obdobím. Nejen, že se rodič, který doposud trávil veškerý čas se svým potomkem, navrací do zaměstnání, ale i dítě je postaveno před novou skutečnost – nástupem do mateřské školy. Po několika letech domácí výchovy nastává čas, kdy dítě začíná objevovat vnější svět a chce se postavit novým, neznámým výzvám. Do dětského světa vstupují nové tváře dospělých. Pro dítě není snadné adaptovat se na pobyt ve školce. Stejně tak přijmutí faktu, že krom rodičů a blízkých příbuzných, jsou tu další dospělí, kteří dohlížejí, usměrňují či podporují jeho počínání. Naučit se jednat a vystupovat ve skupině vrstevníků je jedním ze základních souborů dovedností, které jsou nezbytné pro co možná nejméně problematické fungování v kolektivu „prvňáčků“. Začátek docházky znamená pro rodinu mnoho nových, významných rozhodnutí, nadějí, ale i obav. Připraví-li se však rodina na situaci předem, může se těmto obtížím vyhnout.