Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Se sokolem do života

18. 5. 2022

Každý měsíc chodíme s dětmi cvičit do Sokola a moc nás to baví 🙂

Ukliďme Česko

Naše třída Skřítků se zapojila do akce Ukliďme Česko – děti společně s pedagogy uklízely park u naší mateřské školy. Děti byly pilné jako včeličky, za velmi krátký čas stihly posbírat do pytlů několik kg všelijakých odpadků. Děti si vysloužily odměnu, ale důležitější byl dobrý pocit v srdíčku, za vyčištění přírody kolem nás.

„Naše“ růžová ulice

9. 5. 2022

Pár dní v roce máme možnost spatřit tuto růžovou krásu nedaleko naší MŠ 🙂

Škola v přírodě – Seč

8. 5. 2022

S Ferdou Mravencem a jeho přáteli jsme na naší škole v přírodě prožili spoustu zábavy, her, procházek do přírody a mnoho dalších nezapomenutelných zážitků. Děti si vyzkoušely stezku odvahy, opékaly špekáčky a prožily úžasný venkovní karneval. Na závěr byly děti za svou píli a statečnost odměněny medailí a sladkým pokladem.

Duben u Koťátek

V měsíci dubnu jsme s dětmi hráli pohádku O (ne)poslušných kůzlátkách.Děti se naučily velké množství poznatků: od počítání kůzlátek,sestavovaní kůzlátka z geometrických tvarů, přes dramatizaci příběhu avyprávění děje dle obrázkové osnovy jsme došli k poznatkům o vztazích, důvěře,opatrnosti před nebezpečím. Děti hodně cvičili, naučili se novou hru:„Mlsná kozo, pojď na zelí“ a zpívali lidové písně. […]

Lidový běh Vaňka Vaňhy

10. 4. 2022

Máme za sebou první ročník lidového běhu – bylo nás malinko, ale přesto jsme si to všichni skvěle užili, doběhli do cíle a byli odměněni medailí i občerstvením.

Vítáme jaro

S dětmi se radujeme z krásné kvetoucí jarní přírody. 

Kaktusová školka

Třídu Koťátek navštívil Ing. Bořivoj Prokeš, CSc., který ve spolupráci s paní učitelkou Ninou Hanušovou připravil program „Kaktusová školka“. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací o kaktusech. Za pomoci originálně ilustrovaných básniček se děti učily, jak o kaktusky správně pečovat, a co jim naopak škodí. Pro děti bylo připraveno překvapení. Každé z dětí dostalo svůj malý […]

Malí výtvarníci

Děti jsou moc šikovné a rády tvoří. Všechny výtvarné práce dětí jsou pravidelně zveřejňovány v šatně, nezapomeňte se pohledem na ně potěšit.

Lidské tělo

Děti se v průběhu týdne seznámily s tím, jak vypadá naše tělo a učily se správně pojmenovat jeho jednotlivé části.