Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Mezigenerační most

Naše děti navštívily domov pro seniory na Dubině. Prožili jsme nádherné dopoledne plné příjemných aktivit, které byly přínosem pro všechny zúčastněné.