Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 466 612 179

Skřítci

Pro maminky

Malujeme malovánky, modrou barvou nebe. Modrou barvou – nejkrásnější, maminko, pro tebe!

Tipy a doporučení od odborníků

Milí rodiče, ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro vás a vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle […]

Zápisy do ZŠ

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, z důvodu mimořádné situace způsobené epidemií koronaviru bude zápis do prvních tříd probíhat ve všech základních školách zřizovaných statutárním městem Pardubice korespondenčně bez přítomnosti dětí v termínu od 15. do 22. dubna 2020. Žádost o přijetí dítěte nebo o odklad školní docházky si připravíte pomocí aplikace https://zapisyzs.pardubice.eu v termínu 16. 3. – 16. 4. 2020.

Potřebujete hlídání?

Pardubický kraj – Opatřením hejtmana Martina Netolického bylo v kraji minulý týden vytvořeno 32 škol a školských zařízení určených pro péči o děti, jejichž rodiče pracují ve zdravotnictví či složkách integrovaného záchranného systému. Nyní se výčet profesí rozšiřuje také pro ostatní dle potřeb rodičů bez ohledu na to, zda jsou děti žáky dané školy. Zároveň kraj přidal do […]

Školné

Vážení rodiče, vzhledem k uzavření mateřské školy se bude snižovat školné za měsíc březen z 590,- na 268,- Kč. Přeplatky za stravné a školné Vám na žádost můžeme poslat na Váš účet.  Žádost posílejte na mailovou adresu: mswintrova@ipnet.cz. Pokud si nezažádáte, automaticky Vám budou přeplatky za školné a stravné vráceny v měsíci červenci za celý […]

Ošetřovné

Kdo z rodičů bude potřebovat  vystavit potvrzení na ošetřovné, telefonicky se domluvte s ředitelkou školy na předání. Telefonní číslo je 736 528 168.

Vítáme Vás !

Vážení rodiče a děti, vítáme Vás na nových stránkách naší školky. Doufáme, že se Vám budou líbit a že přispějí k větší informovanosti a získání snadnějšího přehledu o plánovaných akcích a novinkách.