Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Vánoční zpívání a dílničky

Celá naše školka se vánočně naladila při zpěvu koled u stromečku. Ve třídách pak probíhaly vánoční dílničky a ochutnávka cukroví.