Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Zvláštní zápis Lex Ukrajina školství

Informace ke konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Інформація про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Termín zápisu / Дата та час запису: 23.6.2022

Místo zápisu / Місце запису: MŠ Wintrova II 579, Pardubice

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 0

Více informací naleznete v rubrice „Informace – Zápis“