Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Zrakový screening

Zraková prevence v naší MŠ bude probíhat v úterý 25. května 2021 od 10.00 hod. V případě zájmu vyplňte formulář „Souhlasu se zrakovým screeningem“ a v den zrakové prevence přineste zdravotní průkaz Vašeho dítěte.
Děkujeme

1_info_Wintrova_21