Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Změna

Vážení rodiče, v úterý výjimečně děti budou spojené od 6:30 – 8:00 a od 14:30-16:30. Proto prosím dejte na tento čas dětem dvě čisté podepsané roušky. Děkujeme.