Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Změna výše úplaty za stravné

Zmena-ceny-stravneho-od-1.10.2022