Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Změna školného

Vážení rodiče,

věnujte prosím pozornost změně školného, které se mění na 470Kč měsíčně.

Stravné zůstává stejné: 924,-Kč.

První platbu zasílejte na účet školky do 20.8. 2021.

Školné neplatí děti, kterým bude 5 let do srpna 2021 – tzv. předškoláci. Předškolní děti mají vzdělávání povinné – od 8:00 do 12:00, nepřítomnost těchto dětí je potřeba omlouvat písemně.