Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Zápisy do ZŠ

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

z důvodu mimořádné situace způsobené epidemií koronaviru bude zápis do prvních tříd probíhat ve všech základních školách zřizovaných statutárním městem Pardubice korespondenčně bez přítomnosti dětí

v termínu od 15. do 22. dubna 2020.

Žádost o přijetí dítěte nebo o odklad školní docházky si připravíte pomocí aplikace https://zapisyzs.pardubice.eu v termínu 16. 3. – 16. 4. 2020.