Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Zápis na rok 2021/2022

10. – 14.5. proběhl na škole zápis dětí pro příští školní rok.
Do 30 dnů zde bude zveřejněno pořadí přijatých dětí – v oddíle Zápis.