Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Zápis do ZŠ 20.4.2022-21.4.2022

Vážení rodiče, milí předškoláci,

čas běží mílovými kroky a přibližujeme se k zápisům do ZŠ. Těšíte se?

Zápisy budou probíhat přes aplikaci https://zapisyzs.pardubice.eu/

Pomocí této webové aplikace: https://zapisyzs.pardubice.eu lze od 1. dubna 2022 vygenerovat žádost o přijetí dítěte do základní školy.

Osobní podání žádosti do základní školy je možné v termínu konání zápisu: 20. – 21. dubna 2022, dle informací v této aplikaci a na webových stránkách škol.

Odklad povinné školní docházky

Formulář se žádostí o odklad povinné školní docházky generujete stejně jako žádost o přijetí dítěte do základní školy. Vytisknete si však pouze formulář „Žádost o odklad docházky“, který v době zápisu (od 20. 4. do 21. 4. 2022) zanesete do spádové základní školy. Žádost o odklad musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Ředitel základní školy Vám následně vydá „rozhodnutí o odkladu“, který předáte do mateřské školy, jež Vaše dítě navštěvuje. Tímto bude školní docházka dítěte odložena o jeden školní rok.