Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Zápis do ZŠ 19.4.-20.4.2023

Vážení rodiče, milí předškoláci,

čas běží mílovými kroky a přibližujeme se k zápisům do ZŠ.

Zápisy budou probíhat přes aplikaci https://zapisyzs.pardubice.eu/

Pomocí této webové aplikace: https://zapisyzs.pardubice.eu lze od 20.března 2023 vygenerovat žádost o přijetí dítěte do základní školy.

Osobní podání žádosti do základní školy je možné v termínu konání zápisu: 19. – 20. dubna 2023, dle informací v této aplikaci a na webových stránkách škol.

Odklad povinné školní docházky

Formulář se žádostí o odklad povinné školní docházky generujete stejně jako žádost o přijetí dítěte do základní školy. Vytisknete si však pouze formulář „Žádost o odklad docházky“, který v době zápisu (od 19. 4. do 20. 4. 2023) zanesete do spádové základní školy. Žádost o odklad musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Ředitel základní školy Vám následně vydá „rozhodnutí o odkladu“, který předáte do mateřské školy, jež Vaše dítě navštěvuje. Tímto bude školní docházka dítěte odložena o jeden školní rok.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Děti, které jdou do školy po odkladu školní docházky, musí podat přihlášku do základní školy znovu.

V případě potřeby můžete o pomoc s administrací žádosti požádat zvolenou základní školu nebo odbor školství, kde vám rádi pomohou.

Na odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice:

Bc. Monika Orlíčková, kancelář č. B 108, tel. 466 859 534, email: monika.orlickova@mmp.cz

Požádáte-li o pomoc odbor školství nebo základní školu, nezapomeňte s sebou vzít průkaz pojištěnce (dítěte) a případně si domluvit termín a čas návštěvy.