Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Výlet na statek Apolenka

Náš poslední prosluněný výlet na nedaleký statek Apolenka.