Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Výlet do Studáneckého lesa

Děti ze třídy Skřítků byly na výletě ve Studáneckém lese, kde z přírodnin stavěly domečky pro lesní mužíčky. Na lesní cestě si pak zazávodily. Ještě než jsme se vrátili do školky, popřáli jsme Verunce k pátým narozeninám.