Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Vánoční besídka a dílničky

V předvánočním čase jsme si se Skřítky připravili písničky, koledy a říkanky. Společně jsme si také vyrobili svíčku, hvezdičku a vyzkoušeli si práci na ponku. Bylo to velmi milé a příjemné adventní setkání.