Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Vánoce ve školce

Vánoční týden probíhal v malém počtu dětí na třídě Koťat, přesto jsme si to s dětmi užily. Děti napsaly dopis Ježíškovi, jedly perníčky, zpívaly koledy, byli se podívat na ježíškovský vlak a Ježíšek jim také něco nadělil.