Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Ukliďme Česko

Naše třída Skřítků se zapojila do akce Ukliďme Česko – děti společně s pedagogy uklízely park u naší mateřské školy. Děti byly pilné jako včeličky, za velmi krátký čas stihly posbírat do pytlů několik kg všelijakých odpadků. Děti si vysloužily odměnu, ale důležitější byl dobrý pocit v srdíčku, za vyčištění přírody kolem nás.