Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Tvořivé ručičky našich Skřítků

Malá ukázka jarního a Velikonočního tvoření v naší třídě.