Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Tři králové

Třída Koťat přivítala písničkou nový rok 2021. Děti si vyrobily koruny, povídaly si o příběhu tří králů, namalovaly si královské koruny.