Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Tři Králové

Děti si vyrobily pestrobarevnou korunu a společně jsme si zahráli Tří královou hru.