Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Školné

Vážení rodiče,

vzhledem k uzavření mateřské školy se bude snižovat školné za měsíc březen z 590,- na 268,- Kč. Přeplatky za stravné a školné Vám na žádost můžeme poslat na Váš účet.  Žádost posílejte na mailovou adresu: mswintrova@ipnet.cz. Pokud si nezažádáte, automaticky Vám budou přeplatky za školné a stravné vráceny v měsíci červenci za celý půl rok zpětně.