Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Školné a stravné

FINANČNÍ LIMITY NA NÁKUP POTRAVIN (od 1. září 2012):

Věkové skupiny strávníků, hlavní a doplňková jídla: Finanční limity Kč/den/strávník: naše MŠ od září 2019:

1. Strávníci do 6-ti let:
Přesnídávka 6,- až 9,- 8,-
Oběd 14,- až 25,- 18,-
Svačina 6,- až 9,- 6,-
Celkem : 32,- Kč/den

2. Strávníci 7 – 10 let:
Přesnídávka 7,- až 12,- 8,-
Oběd 16,- až 32,- 20,-
Svačina 6,- až 10,- 6,-
Celkem : 34,- Kč/den

Záloha na stravné na 1 měsíc činí:
Strávníci do 6-ti let:704,- Kč
Strávníci nad 6 let (děti s OŠD):748,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodu 1 až 2.
Ceny stravného zahrnují i náklady na pitný režim. Od ledna 2012 je obohacen pitný režim dětí o čistou vodu.


Obědy a odpolední svačiny (v případě, že jde dítě po obědě) se odhlašují nejpozději do 8:00 hod příslušného dne, a to osobně,
písemně v omluvném listu, či telefonicky na tel. 466 612 179. V případě onemocnění dítěte, kdy rodiče nestihnou oběd odhlásit, si
mohou jídlo za tento den odnést ve vlastních nádobách. Jídlo se vydává v době 11:30 – 12:30 u vnějšího hlavního vchodu do školní