Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Škola v přírodě – Seč

S Ferdou Mravencem a jeho přáteli jsme na naší škole v přírodě prožili spoustu zábavy, her, procházek do přírody a mnoho dalších nezapomenutelných zážitků. Děti si vyzkoušely stezku odvahy, opékaly špekáčky a prožily úžasný venkovní karneval. Na závěr byly děti za svou píli a statečnost odměněny medailí a sladkým pokladem.