Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Rozloučení s předškoláky

Uteklo to jako voda a na zahradě naší školky proběhlo závěrečné rozloučení s předškoláky. Budoucí prvňáčci dostali šerpu a plyšového skřítka na památku. Děti ze třídy Skřítků si připravily vystoupení v kostýmech a poté si všechny děti spolu s rodiči zatancovaly. Slunečné odpoledne jsme si spolu všichni krásně užili 🙂