Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Ptáčci v zimě

S dětmi se učíme o ptáčcích v zimě, jak se jmenují a co potřebují. Navštívili jsme Ekocentrum Paleta a děti vyrobily dobroty pro ptáčky.