Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Prosba o součinnost

Vážení rodiče,

chceme Vás požádat o součinnost při nastavení preventivních opatření v mateřské škole, a to z důvodu snahy maximálně možné eliminace rizik, které by mohly v případě objevení nákazy v mateřské škole nastat.

Rádi bychom předcházeli situacím spojeným se zavíráním školky, případným personálním problémům spojeným se zajištěním chodu mateřské školy a v neposlední řadě i nepříjemnému testování malých dětí.

Od úterý 12.1. 2021 proto v naší mateřské škole prosíme omezit počet osob v šatnách. Do šatny vstupuje s dítětem pouze jedna dospělá osoba. Ráno od 6:30 do 7:00 a odpoledne od 16:00 do 16:30, z důvodu zamezení případného přenosu nákazy na děti a personál z jiné třídy, prosíme, aby každé dítě mělo nasazenou roušku, pedagogové budou mít v tomto časovém rozmezí nasazené respirátory. Cílem tohoto opatření je udržet v případě prokázání nákazy maximálního rozsahu provozu. Tímto opatřením chceme snížit riziko nuceného zkracování provozní doby nebo  i uzavření celého provozu (při daných podmínkách hygienou a na základě rozhodnutí KHS).

Děkujeme.