Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Projektový týden od 4.10. do 8.10. 2021

Svět příběhů a fantazie

Tento týden se zaměříme na rozvoj předčtenářských dovedností. Budeme pracovat s knihami, budeme si povídat o výrobě knih, seznámíme se s různými literárními žánry, budeme si z knih číst a o knihách povídat. Uspořádáme knižní výstavku, děti budou moci tento týden přinést knihu z domova, kterou mají rády a z které si čtou.

V tomto čase uvítáme návštěvu rodičů – prarodičů, kteří by nám chtěli ukázat a přečíst kousek ze své oblíbené knihy. Zájemci z řad rodičů se na formě a čase návštěvy domluví přímo s paní učitelkou na třídě.

Budeme se těšit na nové zkušenosti a zážitky spojené se světem fantazie a příběhů.