Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Program „brambory“

Třída Skřítků navštívila Ekocentrum Paletu, děti si upekly brambory a povídaly si o podzimu.