Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 466 612 179

Program „brambory“

Třída Skřítků navštívila Ekocentrum Paletu, děti si upekly brambory a povídaly si o podzimu.