Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Pro maminky

Malujeme malovánky,

modrou barvou nebe.

Modrou barvou – nejkrásnější,

maminko, pro tebe!