Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Předškoláci se loučili se školkou Kouzelnou nocí

Ze čtvrtka 18.6. na pátek 19.6. proběhlo loučení s předškoláky na Kouzelné noci. Aby Skřítci mohli být pasováni na školáky, museli splnit spoustu úkolů a prokázat znalosti a  dovednosti, kterým se ve školce naučili. Také museli prokázat dostatek odvahy při spinkání ve školce, hledali jsme poklad a nechyběl táborák s opékáním buřtíků a s kytarou. Před spinkáním nás čekala jedna klobouková hra, přečtení pohádky a pak už šupky do postýlek.
Kromě drobností v pokladu si Skřítci odnesli na památku tričko se skřítkem, naši vlastní knihu pohádek Pohádky skřítků Wintrovníčků a zlatou medaili.Celá akce se velice vydařila, počasí se nakonec umoudřilo a my jsme si to moc užili. Děti mají velikou pochvalu za to, jak byly hodné a šikovné. Mé poděkování patří i Ivě Čermákové a paní učitelce Ilonce.

Paní učitelka Soňa