Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Prázdninový provoz

Vážení rodiče z jiných mateřských školek,

v případě, že máte zájem o přijetí na prázdniny do naší školky, stáhněte si prosím přihlášku a vyplňte údaje. Nezapomeňte prosím na razítko od zaměstnavatele.

Přijďte 1. -2. 6. od 8:00 -16:00 k nám do školky. S sebou si připravte peníze na zaplacení školného. Školné na 1 týden činí 134 Kč. Platba za stravu bude probíhat také v hotovosti až v den nástupu do školky.