Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Potřebujete hlídání?

Pardubický kraj – Opatřením hejtmana Martina Netolického bylo v kraji minulý týden vytvořeno 32 škol a školských zařízení určených pro péči o děti, jejichž rodiče pracují ve zdravotnictví či složkách integrovaného záchranného systému. Nyní se výčet profesí rozšiřuje také pro ostatní dle potřeb rodičů bez ohledu na to, zda jsou děti žáky dané školy. Zároveň kraj přidal do sítě další dvě školy.

Více na: https://www.klickevzdelani.cz/Management-skol/Reditelna/Manazerske-aktuality/category/vseobecne-informace/potrebujete-hlidani-kraj-rozsiruje-sit-skol-pro-vsechny-profese