Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 466 612 179

Podzimní tvoření

Děti procvičují jemnou motoriku výrobou šnečků z kaštánků a modelíny a tvořením papírových kaštánků z barevného papíru.